Vídeos

Versió completa dels vídeos creats pel Centro de Tecnología Aplicada a la Educación (CTAE) d’ús del panell interactiu SMART Board MX V4

Aspectes principals

Presentació de la part física del panell: botons, interruptors, altaveus i connectors.

Preferències del sistema

Configuració dels paràmetres del panell.

Pissarra blanca

Funcionament del panell sense cap dispositiu extern connectat (Programari iQ).

Biblioteca d’arxius

Gestió dels fitxers públics generats al panell. Exportació a dispositius d’emmagatzematge extern. Avantatges i inconvenients d’iniciar sessió al panell.

Compartició de pantalla

Opcions amb screenshare des del navegador o iniciant sessió amb l’aplicació Smartmirror. 

 

Connexió amb un ordinador

Tipus de connexions. Menú de fonts d’entrada. Guia d’opcions d’interactivitat.

Tinta digital SMART

Ordinador connectat amb interactivitat. Introducció a Smart Ink.