Aspectes generals

En aquesta secció et presentarem les característiques generals del panell interactiu SMART.

Característiques bàsiques

Inici del panell

Quan iniciam el panell disposam de les opcions següents:

Elements físics